Aktualności

SERWIS

Centra przetwarzania danych przyszłości – podsumowanie 3/3

/

Wspomniane, w poprzednich odcinkach, nowe wymagania formalno-prawne stawiane projektowanym centrom przetwarzania danych oraz konieczność stosowania nowych rozwiązań technologicznych sprawiają, że inwestorzy oraz firmy projektujące te centra muszą zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia projektowe i zmienić podejście do ich realizacji i eksploatacji...

Czytaj więcej

Centra przetwarzania danych przyszłości – nowe trendy i rozwiązania technologiczne 2/3

/

Stosowanie, w coraz szerszym zakresie, nowych technologii informatycznych takich jak: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, czy brzegowe przetwarzanie danych zwiększają wymagania stawiane infrastrukturze technicznej centrów szczególnie w zakresie zasilania energetycznego i chłodzenia urządzeń ICT...

Czytaj więcej