Aktualności

/

Centra przetwarzania danych przyszłości – podsumowanie 3/3

Wspomniane, w poprzednich odcinkach, nowe wymagania formalno-prawne stawiane projektowanym centrom przetwarzania danych oraz konieczność stosowania nowych rozwiązań technologicznych sprawiają, że inwestorzy oraz firmy projektujące te centra muszą zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia projektowe i zmienić podejście do ich realizacji i eksploatacji.

Według naszej najlepszej wiedzy i czynionych obserwacji na rynku centrów przetwarzania danych,  systemy chłodzenia cieczą, w obu wersjach tj. bezpośredniej i zanurzeniowej, w niedalekiej przyszłości będą podstawowymi systemami stosowanymi w centrach. Stosowanie tych rozwiązań na szeroką skalę pozwoli na poprawienie wskaźników raportowanych w ramach dyrektywy Unii Europejskiej, kreowanie rozwiązań spełniających warunki zrównoważonego rozwoju ekosystemów ICT.

Firma Techko już od 7 lat uwzględnia w swoich projektach możliwość stosowania systemów chłodzenia cieczą. W projektowanych przez nas obiektach uwzględniamy możliwość sukcesywnej wymiany sposobu chłodzenia powietrzem na systemy chłodzenia cieczą urządzeń ICT w komorach serwerowych. Ta bardzo ważna cecha naszych projektów sprawia, że właściciel/użytkownik, zaprojektowanego przez nas centrum, może w sposób planowy zmieniać technologię chłodzenia bez potrzeby ingerencji w budowlaną strukturę budynku.

Również w rozwiązaniach oferowanych i realizowanych przez nas w technologii Techko® ModularDC (szczegóły tego rozwiązania zostały przedstawione w opublikowanym na łamach portalu telepolis.pl artykule https://www.telepolis.pl/artykuly/ap/techko-modular-dc-data-center-budowa ) uwzględniamy najnowsze trendy i rozwiązania technologiczne jakie pojawiają się w obszarze infrastruktury technicznej centrów przetwarzania danych z chłodzeniem cieczą i gaszeniem niskociśnieniową mgłą wodną na czele.

Na najbliższych targach Data Center Nation, które odbędą się 21 marca 2024 w Warszawie, firma Techko® przedstawi najnowszą ofertę w zakresie projektowania i budowy  centrów przetwarzania danych. Oferta ta będzie odzwierciedlała najnowsze trendy jakie obecnie pojawiają się w obszarze nowych funkcjonalności centrów przetwarzania danych, będzie uwzględniała również najnowsze technologie umożliwiające spełnienie przez projektowany obiekt warunków zrównoważonego rozwoju technologicznego, który w niedalekiej przyszłości będzie podstawowym wymogiem, jaki formalnie będzie stawiany wszystkim nowym inwestycjom w tym obszarze.