Aktualności

Uniwersyteckie Centrum Sportowe w Toruniu

20.03.2012

Techko na zlecenie DB Projekt Sp. z o.o. opracowało dokumentację techniczną projektu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki.

Dokumentacja projektowa objęła następujące fazy opracowania:

  • Koncepcję – analizę wstępną, w tym także wersję alternatywnej koncepcji,
  • Projekt budowlany,
  • Projekty wykonawcze,
  • Kosztorys inwestorski,
  • Przedmiar robót,
  • Szczegółową specyfikację techniczną,
  • Karty pomieszczeń.