Aktualności

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

22.08.2008

Techko otrzymało Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia przyznane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie. Oznacza to, że nasze przedsiębiorstwo posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, czyli posiada odpowiednio zabezpieczone stanowisko komputerowe, kancelarię tajną oraz pracowników z poświadczeniami bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”.

Świadectwo to jest ważne do 21 sierpnia 2015 roku.