Aktualności

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

02.02.2016

W dniu 14 stycznia 2016r. otrzymaliśmy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia przyznane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. Posiadamy system teleinformatyczny oraz pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów. Świadectwo to jest ważne do 14 stycznia 2023r.