Aktualności

Serwerownia

12.11.2015

Zakończyliśmy realizację zadania dotyczącego opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji środowiskowej i decyzji o pozwoleniu na budowę serwerowni zlokalizowanej w Warszawie. Powierzchnia komór serwerowych wynosi 1000m2 netto. Moc gwarantowana dla urządzeń IT wynosi 1400kW. Zaprojektowana Infrastruktura techniczna obiektu spełnia wymagania Tier IV według Uptime Institute, ale w zależności od potrzeb użytkowników może być ograniczona do Tier III lub Tier II.
Obiekt jest w trakcie realizacji.