Aktualności

Serwerownia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

04.12.2015

Wykonaliśmy wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy dla zadania ,, Adaptacja części pomieszczeń garażu w budynku nr 21 na kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 na pomieszczenia serwerowni” oraz uzyskaliśmy ostateczną prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.

W zakres opracowania wchodziły dwa opracowania :
– ,,Projekt przebudowy fragmentu garażu podziemnego na potrzeby serwerowni lokalnej w budynku nr 21 na kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3”
– ,,Projekt posadowienia fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z linią kablową zasilającą nn dla potrzeb budynku nr 21 ”

Obiekt został zrealizowany na podstawie opracowanych projektów.