Aktualności

PRINCE2

08.09.2014

Techko poszerzyło swoje kwalifikacje o metodykę PRINCE2®, zdobywając wiedzę na temat tego, jak zarządzać i pracować w środowisku projektu, korzystając z najbardziej uznanej na świecie metodyki zarządzania projektami.

Marta Grzegorczyk pozytywnie ukończyła kurs i zdała egzaminy z zakresu metodyki PRINCE2® Practitioner.