Techko - data center

Ośrodek Rozliczeniowy dla KIR

kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w Ośrodku Rozliczeniowym dla Krajowej Izby Rozliczeniowej w Błoniu

Techko Sp. z o.o. 

Ulica : Robotnicza 5

02-261 Warszawa

Biuro w Łodzi

Techko sp. z o.o.

Ulica  :Franciszkańska 104/112
91-845 Łódź

E-mail: biuro.lodz@techko.eu

Tel.: +48 22 868-17-35

Fax: +48 22 486-33-56

E-mail: info@techko.eu

Top