Innowacje dla sektora publicznego

Rozwiązania techniczne o najwyższym priorytecie bezpieczeństwa.

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia – pełna zdolność do dostępu i zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”. Mamy także koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.