Techko - data center

Serwis

Utrzymanie obiektów Data Center jest kolejnym etapem po ich uruchomieniu. Serwis jest niezbędny do zapewnienia ciągłej i pełnej sprawności, a także niezawodności Data Center. TECHKO realizuje okresowe przeglądy serwisowe w celu weryfikacji poprawności działania całego systemu i oceny pracy całego obiektu.

Techko Sp. z o.o. 

Ulica : Robotnicza 5

02-261 Warszawa

Biuro w Łodzi

Techko sp. z o.o.

Ulica  :Franciszkańska 104/112
91-845 Łódź

E-mail: biuro.lodz@techko.eu

Tel.: +48 22 868-17-35

Fax: +48 22 486-33-56

E-mail: info@techko.eu

Top