Aktualności

Obiekt biurowo-serwerowy

17.03.2016

Wykonaliśmy wielobranżowy Projekt budowlany oraz uzyskaliśmy pozwolenie na budowę obiektu biurowo- serwerowego, zlokalizowanego w województwie mazowieckim.
Krótka charakterystyka obiektu:
-Powierzchnia całkowita 9000m2
-Łączna powierzchnia komór serwerowych 2600m2
-Łączna powierzchnia biurowa 2000m2
-Moc gwarantowana dla urządzeń IT 4680kW
Do zasilania urządzeń IT zastosowaliśmy UPS-y dynamiczne w konfiguracji UBTD o mocy całkowitej 2MW i mocy bezprzerwowej 1,4 MW każdy.