Łódź

Dane kontaktowe

Biuro w Łodzi

Techko sp. z o.o.
ul. Franciszkańska 104/112
91-845 Łódź

E-mail: biuro.lodz@techko.eu

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane):

Telefon:

e-mail (wymagane):

Informacje dodatkowe:

 Administratorem danych osobowych jest Techko Sp. z o. o. , ul. Robotnicza 5, 02-261 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP5262545269 REGON017216304. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.