Aktualności

Data Center Narodowego Banku Polskiego

21.12.2015

Wykonaliśmy wielobranżową dokumentację projektowo- kosztorysową budowy instalacji zasilania powierzchni Data Center w obiekcie Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie,
przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

W ramach wykonania dokumentacji projektowej opracowaliśmy:

  • Projekt koncepcyjny
  • Projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Projekt wykonawczy
  • STWiOR
  • Przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie