Wyróżnienia

Oprócz certyfikatów ISO, Techko otrzymało również inne wyróżnienia potwierdzające jakość wykonywanych usług, a także naszą solidność jako partnera biznesowego.

SKW_tajne_galeria_duze

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, wystawione przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego w dniu 22 sierpnia 2008 roku, ważne do dnia 21.08.2015 r.

Natowski_Kod_Podmiotu

Zaświadczenie o nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej przyznany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w dniu 12 maja 2006 roku.

Koncesja_MSWiA_galeria_duze

Koncesja na ochronę mienia realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego przyznana przez MSWiA w dniu 29 czerwca 2006 r.