Aktualności

Centrum Przetwarzania Danych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

08.09.2014

Techko zakończyło realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury Data Center dla Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zakres zamówienia obejmował:

opracowanie koncepcji projektowej,
przygotowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem wymaganych warunków technicznych, niezbędnych opinii i pozwoleń,
wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę a także czynny udział w jego uzyskaniu,
przygotowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej, przedmiarów, kosztorysów, oraz specyfikacji technicznych.

Planowana inwestycja będzie polegać na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części istniejącej hali produkcyjno-magazynowej w budynku Centrum Technologicznego, wchodzącym w skład zespołu BPNT, na pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych.

CPD będzie obiektem parterowym o powierzchni użytkowej 1000m2.
Komora serwerów, w której przewidziane jest zlokalizowanie 80 szaf rackowych, zajmuje powierzchnię 200m2.
Projekty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami normy TIA-942_A dla standardu TIER 3. Moc szczytowa obiektu 0,875 MW.
Moc przewidziana na potrzeby komory IT 400kW.

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż projektowany obiekt uzyskał pozwolenie na budowę.