Techko - data center

Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych w Wieruchowie

kompleksowe wykonanie instlacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z kanalizacją techniczną dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z infrastrukturą techniczną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Wieruchowie”

Techko Sp. z o.o. 

Ulica : Robotnicza 5

02-261 Warszawa

Biuro w Łodzi

Techko sp. z o.o.

Ulica  :Franciszkańska 104/112
91-845 Łódź

E-mail: biuro.lodz@techko.eu

Tel.: +48 22 868-17-35

Fax: +48 22 486-33-56

E-mail: info@techko.eu

Top