Aktualności

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

30.09.2013

We wrześniu 2013 roku firma Techko podpisała umowę z Miastem Białystok dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury Data Center w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zakres prac obejmuje:

– koncepcję wielobranżową,

– projekt budowlany,

– projekty wykonawcze,

– kosztorysy inwestorskie,

– przedmiary robót,

– szczegółową specyfikację technologiczną.

Obiekt Centrum Przetwarzania Danych będzie zaprojektowany w klasie TIER III.

Założenia projektowe obejmują  m.in. dwustronne zasilanie odbiorów, redundancję urządzeń, zasilanie gwarantowane oraz rezerwowe a także monitoring parametrów pracy i zastosowanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.