Aktualności

Bank Gospodarstwa Krajowego

13.07.2011

Firmy TECHKO oraz DB Projekt utworzyły Konsorcjum wykonawcze na potrzeby realizacji zamówienia Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa z dnia 30.12.2010 r.).

Zlecenie obejmowało swoim zakresem wykonanie w budynku Centrali BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 następujących prac:

inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz instalacyjną (odtworzenie wszystkich instalacji na nowo wykonanych rzutach obiektu),
założenie książki obiektu budowlanego,
ocenę stanu technicznego inwentaryzowanych instalacji.

Warto zaznaczyć, że obiekt ten został wybudowany w roku 1931.

Zakres prac obejmował w szczególności:

wszystkie pomieszczenia oraz elewacje,
konstrukcję,
sieci elektryczne, sieci logiczne i telefoniczne, instalacje niskoprądowe SSP,
instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne i wody chłodniczej, ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji),
urządzenia techniczne budynku (windy, agregaty prądotwórcze, UPS-y, transformatory, klimatyzatory).

W wyniku prac powstała nowa, aktualna dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu. Wykonano pomiary wszystkich pomieszczeń. Na nowej dokumentacji architektonicznej (rzuty) naniesiono wszystkie instalacje techniczne obiektu. Dla każdej z branż powstał opis jej aktualnego stanu technicznego wraz z rekomendacjami w zakresie koniecznych modyfikacji.

Wyniki pracy naszego Konsorcjum będą stanowiły podstawę do podejmowania przez bank kompleksowych działań w zakresie dostosowania obecnej infrastruktury do wymogów współczesności.

W ramach realizacji Projektu została odtworzona od podstaw Książka Obiektu Budowlanego dla budynku centrali BGK. Dokument ten stanowi podstawę do profesjonalnego zarządzania całą nieruchomością.

TECHKO realizowało prace związane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi.

W swojej pieczy miało także zarządzanie pracą całego zespołu projektowego – Kierownik Wykonawczy Projektu.