Aktualności

Autostrada A2 Konin – Stryków

05.05.2011

Techko od stycznia 2010 do maja 2011 roku uczestniczyło w dostosowaniu autostrady A2 do standardów autostrady płatnej.

Zakres prac obejmował wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, a w szczególności:
  • instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
  • ochrona przeciwporażeniowa,
  • ochrona odgromowa,
  • zasilanie z agregatu prądotwórczego,
  • zasilanie bezprzerwowe z UPS,
  • wewnętrzna i zewnętrzna instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV.