Aktualności

Audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania

04.02.2016

W dniu 28.01.2016roku odbył się w naszej firmie audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pozytywny wynik auditu potwierdził zgodność naszego systemu zarządzania z normą
PN-EN 9001 oraz publikacji AQAP 2110.