Aktualności

Audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania

01.02.2011

W dniu 31-01-2011 odbył się w naszej firmie audit nadzoru Zintegrowanego systemu Zarządzania. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym- potwierdzona została zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO 9001:2009, jak i publikacji AQAP 2110:2009.