Aktualności

Almamer Szkoła Wyższa

17.02.2011

W listpadzie 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Techko Sp. z o.o. a Almamer Szkoła Wyższa na wykonanie robót związanych z realizacją inwestycji p.n.: „Dokończenie budowy budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER, zlokalizowanego w Warszawie”.

Przedmiot umowy obejmuje:

  • instalacje elektryczne wraz z montażem opraw i osprzętu,
  • dostawę i montaż dodatkowego transformatora,
  • instalacje elektryczne dla potrzeb wentylacji i oddymiania,
  • instalację przeciwoblodzeniową,
  • zabezpieczenia ogniochronne instalacji elektrycznych,
  • instalację odgromową